Services

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด

รูปแบบการให้บริการ

ในกรณีนี้ลูกค้าไม่ต้องลำบากในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมเอกสารหรือพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยบริษัทคิดค่าบริการจัดการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน และรายชิ้นงาน

อัตราค่าบริการ

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ ***
Foto
 • ราคาเริ่มต้น 15,500 - 16,500 บาท / เดือน

  การทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน
 • ราคาเริ่มต้น 16,500 - 18,000 บาท / เดือน

  การทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง (หยุดวันอาทิตย์) ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน
 • ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท/วัน และ 800 บาท/ครึ่งวัน

  การทำงานเหมาวัน เข้างานเวลา 08:00 - 17:00 น. ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้า และ การทำงานเหมาครึ่งวัน เข้างานเวลา 08:00 - 12:00 น. ครึ่งวันเช้า หรือ เข้างานเวลา 13:00 - 17:00 น. ครึ่งวันบ่าย
 • รายเที่ยว ราคาเริ่มต้น 100 บาท / 1 เที่ยว

  ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน

*** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท ***