Contact us

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด
map

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ 1895/100 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-562-0218-9 , 064-549-9446 ทุกวันทำการ
info@tdexpress.co.th เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
บริการ outsourcing พนักงานในตำแหน่งธุรการสำนักงาน

ติดต่อเรา